جهت ثبت نام و ادامه تحصیل در دوره های آموزشی آنلاین زبان انگلیسی، نیاز است تا سطح تسلط شما بر زبان انگلیسی مشخص شود.

این آزمون جهت تعیین سطح تسلط شما بر زبان انگلیسی در نظر گرفته شده است.

آزمون در دو بخش انجام می شود: بخش اول ویژه دانش آموزان و بخش دوم ویژه دانشجویان و بزرگسالان است.

این آزمون شامل 120 سوال تستی چند گزینه ای است که در 40 دقیقه اجرا خواهد شد.

لطفا دقت داشته باشید که از زمان شروع آزمون فقط 40 دقیقه برای پاسخ دادن به همه سوالات آزمون وقت دارید.

پس از آزمون امتیاز شما نشان داده خواهد شد و شما بصورت اتوماتیک در یکی از کلاسهای آموزش زبان انگلیسی این موسسه ثبت نام خواهید شد.

ورود شما را به موسسه آموزش از راه دور زبان انگلیسی ماهان خوشامد می گوییم.